Πόρος Θέατρο παραλόγου και ανταλλαγή Δ.Τ. για το νερό

Θέατρο παραλόγου και ανταλλαγή Δ.Τ. για το νερό

Posted by porosplus.gr on 2017-08-14 18:51:20


Μόνο ο πολιτικός εγωισμός του Δημάρχου κ. Δημητριάδη μπορεί να ερμηνεύσει το θέατρο παραλόγου που διαδραματίζεται αυτές τις ημέρες με το ευαίσθητο θέμα του δικτύου νερού.

Ενώ σε πάρα πολλές περιοχές του Πόρου το νερό κόβεται διαρκώς και για πολλές ώρες, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για πρώτη φορά δεν δίνει νερό στα σκάφη, οι πολίτες πίνουν μόνο εμφιαλωμένο, ο Δήμαρχος Πόρου όπου αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις (κυρίως από την αντιπολίτευση) και τις ενδείξεις για το πρόβλημα που ερχόταν όλο τον χειμώνα, παίζει με την υγεία των συμπολιτών μας, αρνούμενος να εκδώσει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του νερού, και αφήνοντας υπονοούμενα για την Αντιπεριφέρεια, που έκανε απλά την δουλειά της.

Να τονίσουμε ότι όσο ο Δήμος Πόρου και ο Δήμαρχος, ευθέως δεν αμφισβητούν τις μετρήσεις της αντιπεριφέρειας, είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν προειδοποιήσεις για το κοινό, κάτι που αρνείται να κάνει ο κ. Δημητριάδης. Το θέμα είχε ζητήσει η αντιπολίτευση να συζητηθεί σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου, στο προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το αρνήθηκε ο κ. Δημητριάδης και οι δημοτικοί του Σύμβουλοι (πλην του κ. Δόσκαρη). Κατά της συζήτησης ψήφισε και η πρώην σύμβουλος, νυν «ανεξάρτητη» σύμβουλος της Δύναμης Ενότητας. Τελικά η αντιπολίτευση αποχώρησε από την συνεδρίαση.

Παραθέτουμε τα δύο Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν, χθες του Δήμου Πόρου, και σήμερα της Αντιπεριφέρειας.

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

14-08-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΕΡΑΝΩ «ΜΙΚΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ»

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων ενεργώντας θεσμικά και χωρίς να υπεισέρχεται σε άσκοπες διενέξεις, «τοπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις» που θα αποτελούσαν απύθμενη υποκρισία και ανευθυνότητα, ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες για τα εξής:
Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, στο Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο νησί του Πόρου Τροιζηνίας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της χημικής εξέτασης των δειγμάτων του νερού που ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πόρου στις 03-08-2017, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς την υποχρεωτική παράμετρο των «ΝΙΤΡΙΚΩΝ» υπερβαίνοντας κατά μεγάλη απόκλιση το όριο (79mg/l με όριο το 50 για τους ενήλικες και το 20 για τα παιδιά). Το πρόβλημα των αυξημένων νιτρικών στο νερό του Πόρου είχε άλλωστε αναδείξει ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Χατζηπέρος, για 1η φορά, το 1994, ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης και είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική μέριμνα για την επίλυσή του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία ως όφειλε και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενημέρωσε αρμοδίως το Δήμο Πόρου προτρέποντάς τον να προβεί άμεσα σε ορισμένες ενέργειες ενώ κοινοποίησε το σχετικό έγγραφο στο Υπ. Υγείας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
Δεδομένων των άνωθι αποτελεσμάτων και εφόσον «κάθε δημόσια αρχή είναι υποχρεωμένη για επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες», η Π.Ε. Νήσων εξέδωσε το από 11/08/2017 Δελτίο Τύπου, ως είχε καθήκον και υποχρέωση.

Πόρος, 13.8.2017

Ανακοίνωση

Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων για το νερό του Πόρου

Το μεσημέρι της Παρασκευής 11.8.2017 και ώρα 13:46 ο Δήμος Πόρου έλαβε έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Τ. Χατζηπέρου, με το οποίο ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με δύο μετρήσεις που διενήργησε η αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Νήσων, στις 3.8.2017 στο νερό δικτύου στον Πόρο, διαπιστώθηκε υπέρβαση της τιμής των νιτρικών (79mg/l με όριο τα 50). Με βάση τη μεμονωμένη αυτή διαπίστωση, ο κ. Χατζηπέρος υποδεικνύει στον Δήμο Πόρου να προβεί σε «ενημέρωση των κατοίκων περί απαγόρευσης χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση» (κατά κάθε τρόπο που έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή όχι μόνο για πόση, αλλά ακόμα και για μπάνιο, για πλύσιμο κ.τ.λ.), ενώ με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σχεδόν ταυτόχρονα με ακατανόητη σπουδή, «αποφασίζει» (και ανακοινώνει) την απαγόρευση αυτή, χωρίς να έχει από την νομοθεσία καμία τέτοια αρμοδιότητα.
Ο Δήμος Πόρου, από το 2015 διενεργεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε μήνα δειγματοληψίες από τουλάχιστον 3 διαφορετικά σημεία υδροληψίας και προβαίνει σε αναλύσεις ποιότητας νερού στα πλέον έγκυρα διαπιστευμένα εργαστήρια, με βάση τις οποίες δεν έχει προκύψει ΠΟΤΕ καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων σε ΚΑΜΙΑ από τις 14 παραμέτρους που μετρώνται. Τελευταία τέτοια ανάλυση είχε διενεργηθεί την 1.8.2017 και ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, την είχε δημοσιοποιήσει στις 11.8.2017 (μέγιστη τιμή νιτρικών 48 mg/l, δηλαδή εντός ορίων). Επίσης, παρά τις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης και την πρωτοφανή κατανάλωση του φετινού καλοκαιριού, ο Δήμος διατηρεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό την λειτουργία του απονιτροποιητή (παρότι προκαλεί απώλεια ύδατος της τάξης του 40%), διασφαλίζοντας ότι η πρόσμιξη των διαφορετικής ποιότητας υδάτων, δεν προκαλεί υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων στα νιτρικά. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, το νερό του Πόρου προέρχεται από τις ίδιες πηγές εδώ και δεκαετίες και η επεξεργασία του γίνεται με το ίδιο τρόπο, χωρίς ποτέ έως σήμερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας να είχαν διαπιστώσει αντίστοιχες υπερβάσεις.
Μετά την γνωστοποίηση των επίμαχων δύο αναλύσεων της Π.Ε. Νήσων, ο Δήμος, ενεργώντας με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, θα προβεί σε άμεσο επανέλεγχο δειγμάτων νερού και θα ενημερώσει τους καταναλωτές για τα αποτελέσματά του. Μέχρι τότε, παραπέμπει εκ νέου στην ισχύουσα οδηγία που έχει δημοσιευθεί από τις 14 Ιουλίου 2017 για την αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού και για κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού προς πόση, λόγω της πρωτοφανούς υπερκατανάλωσης. Τονίζεται, τέλος, ότι ο Δήμος Πόρου είναι η μοναδική εκ της νομοθεσίας αρμόδια αρχή που θα νομιμοποιείτο να επιβάλει απαγόρευση χρήσης νερού στον Πόρο. Καλό θα ήταν, επομένως, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, ο καθένας να περιορίζεται στις αρμοδιότητές του και να μην σπέρνει με Δελτία Τύπου αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας τον πανικό στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου


Comment Form is loading comments...