Πόρος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Posted by porosplus.gr on 2018-02-09 19:47:22


ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ 9/2/2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ


Συνεχίζοντας τον προγραμματισμό και τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τη θεομηνία του Δεκέμβρη του 2014 και αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού του Πόρου, υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου και του Δήμαρχου Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη ύψους 300.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πόρου, με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα τεχνικά έργα απορροής ομβρίων που έχουν υποστεί βλάβες ή είναι ανεπαρκή.
Η Περιφέρεια Αττικής στοχευμένα εκτελεί έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση, τα οποία δεν είναι έργα βιτρίνας, αλλά έργα ουσίας. Για την περιοχή του Πόρου έχει διαθέσει 1.315.000€.
Αυτά, είναι έργα απαραίτητα μεν, αλλά δεν αρκούν. Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης μελετών προκειμένου να θωρακιστεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο το νησί του Πόρου.


Comment Form is loading comments...