Πόρος Δ.Τ. Συμμετοχή Σ. Σπυρίδων σε συνεδρίαση της EE για το ΕΣΠΑ 2021-27

Δ.Τ. Συμμετοχή Σ. Σπυρίδων σε συνεδρίαση της EE για το ΕΣΠΑ 2021-27

Posted by porosplus.gr on 2019-03-27 21:59:08


Δ.Τ. Συμμετοχή Σ. Σπυρίδων σε συνεδρίαση της EE για το ΕΣΠΑ 2021-27

Στη Ρουμανία που έχει την προεδρία της ΕΕ πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις. Κύριο θέμα στη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής για το ΕΣΠΑ (COTER) οι πολιτικές που θα διευκολύνουν την υλοποίηση έργων και δράσεων των 330 δις euro που θα διατεθούν για την επόμενη περίοδο 2021-2027. Στόχος η δημιουργία μεγαλύτερης συνοχής στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών σε όλη την ΕΕ. Ο κ Σπύρος Σπυρίδων 1ος Αντιπρόεδρος της COTER σε παρέμβασή του τόνισε την σπουδαιότητα της αλληλεγγύης που έχει ανάγκη η ΕΕ, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που αμφισβητούνται βασικές αρχές της, και ζήτησε λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη στήριξη κρατών- μελών που αντιμετωπίζουν οικονομική και μεταναστευτική κρίση, όπως η Ελλάδα.

 photo ss-romania-02_zpsjzqyrfqo.jpg photo ss-romania-01_zpsn55r3ack.jpg

Σπύρος Σπυρίδων, Διδάκτορας Δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, πρώην Περιφερειάρχης και Δήμαρχος.


Comment Form is loading comments...