Περιβάλλον 6 Φεβρουαρίου Υποθαλάσσιο γήπεδο Πόρου και πεταμένα λεφτά

6 Φεβρουαρίου Υποθαλάσσιο γήπεδο Πόρου και πεταμένα λεφτά

Posted by porosplus.gr on 2015-02-09 11:59:17


Με την φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι τουλάχιστον να προβλέψει καταστάσεις και προβλήματα, ειδικά εάν είναι κάτοικος του νησιού και έχει να αντιμετωπίσει φαινόμενα τα οποία είναι συχνά και γνωστά.

Για ακόμη μία φορά το γήπεδο του Πόρου έγινε «υποθαλάσσιο» αφού η σοροκάδα, όχι μόνον μετέφερε μέσα στο γήπεδο θαλασσινό νερό, αλλά και μέρος από τα χώματα που είχαν στοιβαχτεί όπως- όπως, δίπλα από την θάλασσα και το γήπεδο, μετά την πλημμύρα της 9 ης Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα βέβαια, από τις καιρικές συνθήκες, έχουν επηρεαστεί και οι παραλίες του Πόρου, ειδικά σε Ασκέλι , Άγιο Στέφανο και Κανάλι.

Να θυμίσουμε ότι για την αποκατάσταση των παραλιών του Πόρου μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 5 αποφάσεις από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, με ατομικές αποφάσεις του Προέδρου (Νο 130-134) και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, συνολικού ύψους 46.105€ .

Οι αποφάσεις αφορούν: (για να δείτε αναλυτικά την κάθε απόφαση πατήστε επάνω σε αυτήν)

« Καθαρισμός Παραλίας στο Κανάλι και μεταφορά φερτών υλικών στον Άγιο Στέφανο.» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ έναντι ποσού 19.680,00€.

« Καθαρισμός Παραλίας στο Ασκέλι και μεταφορά φερτών υλικών στον Άγιο Στέφανο». Σ. ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε έναντι ποσού 16.605,00€.

«Απομάκρυνση φερτών ογκωδών υλικών που μεταφέρθηκαν από τις πλημμύρες στη θάλασσα, στις θαλάσσιες περιοχές ΚΑΝΑΛΙ - ΑΣΚΕΛΙ - ΝΕΩΡΙΟ». ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ «ΦΕΡΚΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ έναντι ποσού 2.460,00€.

« Βυθομετρικής Αποτύπωσης στις Εκβολές Ρεμάτων στη Θάλασσα στις Θέσεις Συνοικισμός, Νεώριο και Ασκέλι Πόρου» στον Ιωάννη Δημ. Χούντα Τοπογράφο Μηχανικό έναντι ποσού 2460,00€ .

Καθοδήγηση επειγουσών εργασιών επαναφοράς τεσσάρων (4) ακτών στη χ.ζ.λ. του Πόρου που κατεστράφησαν λόγω εξαιρετικής πλημμύρας» κ. Φραγκίσκα-Καρμέλα Γαδ, Πολ. Μηχ. ΑΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ έναντι Αμοιβής 4.900,00 € περιλαμβανομένων του ΦΠΑ και των εξόδων επισκέψεων και διαμονής.

Ενώ οι αποφάσεις έχουν παρθεί από 31 Δεκεμβρίου 2014 , η ανάρτησή τους στην διαύγεια έγινε μόλις την 27/01/2015 και την 6/2/2015. Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχουν και άλλες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί και εάν ήταν ενήμερος ο Δήμαρχος Πόρου.

Ο κος Αλιφέρης επικαλείται τον Ν 3463/06 άρθρο 158 παρ 4 ο οποίος προβλέπει : 4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν: … β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπο− λογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

Αναρωτιόμαστε ,

1) Γιατί οι κινήσεις αυτές δεν συζητήθηκαν και οι αποφάσεις δεν ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Πόρου, όταν για πολύ μικρότερα ποσά τα θέματα πηγαίνουν προς συζήτηση στο ΔΣ ακόμα και κατά την διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

2) Γιατί πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις αφού ο νόμος αναφέρεται ξεκάθαρα, ΜΟΝΟΝ σε ζημίες δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους, αλλά όχι σε παραλίες.

3) Γιατί βιάστηκε ο κος Αλιφέρης να πάρει αυτές τις αποφάσεις, α) όταν είναι γνωστό το φαινόμενο της σοροκάδας, β) όταν ο κος Γρίβας είχε επισημάνει το καιρικό φαινόμενο και τα αποτελέσματα της σοροκάδας στην συνεδρίαση για το ΣΤΟ, όπως επίσης είχε προειδοποιήσει και για την αναγκαιότητα του άμεσου καθαρισμού του ρέματος και της γέφυρας κοντά στο Δασαρχείο και ψηλότερα αυτού και το οποίο δεν έχει καθαριστεί ακόμα.

4) Τι θα γίνει τώρα που όλες οι εργασίες θα πρέπει να ξαναγίνουν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νησί μας έληξε σήμερα 9 Φεβρουαρίου ;


Comment Form is loading comments...