Πόρος Ανακοίνωση για την Γ.Σ. της 3/9/2018

Ανακοίνωση για την Γ.Σ. της 3/9/2018

Posted by porosplus.gr on 2018-09-03 12:22:40


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Με τεράστια πραγματικά έκπληξη διαβάσαμε σήμερα, 02/09/2018, στην ιστοσελίδα «POROS NEWS» την από 01/09/2018 επιστολή του Δικηγόρου κ. Αντωνίου ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, την οποία φέρεται να προσυπογράφει «ως Δικηγόρος της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου μας «Η ΠΟΡΙΩΤΙΣΣΑ» και με την οποία υποστηρίζει ότι η αυριανή νομίμως συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με αντικείμενο και σκοπό να ληφθεί απόφαση για την διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών κατά το Καταστατικό μας, είναι τάχα ανυπόστατη, παράνομη και καταχρηστική.

Την άνω επιστολή του, μάλιστα, την «διανθίζει» και με άμεσες απειλές για δήθεν ποινικές και αστικές ευθύνες.

Είναι προφανής ο σκοπός «να προκληθεί θόρυβος», αλλά και να εκφοβισθούν τα μέλη του Συλλόγου μας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα απαρτίας κατά την άνω νομίμως συγκληθείσα Έκτακτη Γενική μας Συνέλευση.

Έρχεται δε η άνω επιστολή να αποτελέσει την συνέχεια της απέλπιδας προσπάθειας δύο (2) και μόνον μελών μας να καταστήσουν ανενεργό τον Σύλλογό μας, προφανώς γιατί θεωρούν ότι ο Σύλλογός μας «δεν εκφράζει» τις όποιες επιδιώξεις τους, καθ’ όσον αυτός συνεχίζει την μακρά πολιτιστική και μόνον προσφορά του στο νησί μας και τον τόπο μας, μακρυά από πολιτικές και άλλες επιδιώξεις και σκοπιμότητες.

Θέλουμε, λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης να ενημερώσουμε ότι ο άνω Δικηγόρος δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως του Συλλόγου μας και κανένα απολύτως δικαίωμα να εμφανίζεται ως δήθεν εκπρόσωπος οποιασδήποτε προσωρινής διοικούσης επιτροπής.

Και τούτο διότι, όπως και ο ίδιος άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, που ορίσθηκε στις 20/07/2018 με προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, είχε δύο (2) και μόνον ειδικές και απολύτως συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δηλαδή:

  1. Να διοργανωθεί η γιορτή της λεμονιάς, που εν τέλει δεν διοργανώθηκε
  2. και να εκπροσωπηθεί ο Σύλλογός μας κατά την δικάσιμο της 07/08/2018, οπότε και θα συζητούνταν η αίτηση αναστολής που είχαν υποβάλει τα προαναφερόμενα δύο (2) μέλη μας.

Αυτές και μόνον τις αρμοδιότητες είχε και καμία άλλη.

Η διάρκεια, λοιπόν, της άνω προσωρινής διαταγής ήταν μέχρι 07/08/2018 και μόνον, αυτή δε ούτε παρατάθηκε, ούτε και ανανεώθηκε ποτέ, ούτε και εξεδόθη ποτέ άλλη προσωρινή διαταγή ή απόφαση περί ορισμού άλλης προσωρινής διοικούσης επιτροπής

Κατά την άνω δε δικάσιμο της 07/08/2018, ο ίδιος ο άνω Δικηγόρος κ. Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ παρέστη και ζήτησε αναβολή για τους δικούς του λόγους.

Επιπλέον και όπως είναι γνωστό σε όλα τα μέλη μας, από 07/08/2018 και μέχρι και σήμερα, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί με την οποία να ανατίθεται η εκπροσώπηση του Συλλόγου μας στον άνω Δικηγόρο, ούτε και εξουσιοδοτήθηκε ποτέ αυτός να εκδώσει την άνω ή και οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση για λογαριασμό του Συλλόγου μας.

Ούτε, βεβαίως, του ανατέθηκε ποτέ η εξουσία «να κάνει τον Δικαστή» και να εκδίδει αποφάσεις ή γνωματεύσεις περί του τί είναι νόμιμο και τί όχι, τί είναι έγκυρο και τί όχι.

Τέτοιο δικαίωμα έχουν, κατά το Σύνταγμά μας, μόνον οι Δικαστές.

Εν πάση περιπτώσει, τέτοια εξουσία θεσμικά δεν την έχουν οι Δικηγόροι.

Κλείνοντας, θέλουμε και πάλι με απόλυτη αίσθηση ευθύνης να ενημερώσουμε και να διαβεβαιώσουμε όλα τα μέλη μας ότι από την πλευρά μας έχει τηρηθεί κατά γράμμα το Καταστατικό του Συλλόγου μας, ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειές μας είναι απολύτως νόμιμες και καθ’ όλα έγκυρες και ισχυρές και, ως εκ τούτου, ότι η αυριανή μας Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι απολύτως νόμιμη και θα πραγματοποιηθεί κανονικά και όπως έχει προγραμματισθεί.

Πόρος 02/09/2018

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.


Comment Form is loading comments...