Πόρος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Posted by porosplus.gr on 2017-11-16 12:32:45


Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων στις οδούς του Οικισμού του Πόρου.


Ανακοίνωση Πόρος, 15.11.2017
Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πινακίδων των οδών του Οικισμού του Πόρου


Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πινακίδων με τις ονομασίες των οδών του Οικισμού του Πόρου. Οι πινακίδες τοποθετούνται στην αρχή, στο τέλος και στις διασταυρώσεις των οδών, σε θέσεις που έχουν αποφασισθεί ομόφωνα από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει το συντονισμό και εκτέλεση των σχετικών ενεργειών. Παρακαλούνται οι κάτοικοι, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές να φροντίζουν για την καλή συντήρηση των πινακίδων και των αριθμών.


Comment Form is loading comments...