Πόρος Ο Δήμος ενημερώνει χωρίς να ενημερώνει

Ο Δήμος ενημερώνει χωρίς να ενημερώνει

Posted by porosplus.gr on 2017-10-23 15:11:49


Ο Δήμος Πόρου εξέδωσε ανακοίνωση με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και για ακόμα μία φορά επέλεξε να αναρτήσει μόνο τον αριθμό της απόφασης χωρίς καμιά αναφορά στο περιεχόμενο της.

Η μόνη χρήση που έχουν τέτοιου τύπου ανακοινώσεις, είναι για .... στατιστική ανάλυση, και όχι για ενημέρωση των πολιτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 26η – 35η


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις πρόσφατες συνεδριάσεις του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• Απόφαση 144/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.

• Απόφαση 145/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 341/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εκτέλεση π/υ Β’ τριμήνου 2017).

• Απόφαση 146/2017: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (λόγω μη-ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού ψήφων) η Μελέτη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 147/2017: Ορίστηκε ομόφωνα, κατόπιν κλήρωσης, η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή (με αναπληρωτή τον δ.σ. κ. Μάνδηλα) ως μέλος στην Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σφαιρίας».

• Απόφαση 148/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Πανταλέων Ιωάννη με την επωνυμία “Casanova” έως ώρα 01:00.

• Απόφαση 149/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της «Μενεγάκης Δ. – Ρούσσου Μ. & Σία Ε.Ε.» με την επωνυμία “Sunray” έως ώρα 03:00.

• Απόφαση 150/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Μάγειρα Στέφανου με την επωνυμία “Memories” έως ώρα 03:00.

• Απόφαση 151/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η Μελέτη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 152/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η σύσταση της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας δημοτικού mini bus.

• Απόφαση 153/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί μη-αξιοποίησης της διαδικασίας του ά.24 του Ν. 4479/2017 και συνέχισης της υπό εξέλιξη διαδικασίας διαγωνισμού για ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο.

• Απόφαση 154/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσών συντήρησης κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές).

• Απόφαση 155/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η επανάληψη δημοπρασίας του Νο10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

• Απόφαση 156/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Ζεντέλης και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) ο καθορισμός φοράς κίνησης λεωφορείου άγονης γραμμής.

• Απόφαση 157/2017: Αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη της δημοπρασίας καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Νο5 και Νο8 ως άγονης και η διενέργεια νέου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων.

• Απόφαση 158/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 187/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΛΤΠ).

• Απόφαση 159/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και Μητσιοπούλου ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 360/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (5η αναμόρφωση π/υ Δήμου Πόρου έτους 2017).

• Απόφαση 160/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η διακήρυξη Μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση αποτύπωσης και αποκατάστασης προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά».

• Απόφαση 161/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση αποτύπωσης και αποκατάστασης προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά».

• Απόφαση 162/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαγραφή ποσού λόγω λάθους κωδικού και επαναβεβαίωση στον σωστό κωδικό.

• Απόφαση 163/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός του Δήμου Πόρου έτους 2011.

• Απόφαση 164/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Κουτουζή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 379/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη αναμόρφωση π/υ 2017).

• Απόφαση 165/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

• Απόφαση 166/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνδιοργάνωση της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Πιάνου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

• Απόφαση 167/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 144/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (7η αναμόρφωση π/υ Δήμου Πόρου έτους 2017).

• Απόφαση 168/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός Δήμου Πόρου έτους 2012.

• Απόφαση 169/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Αναστασιάδη Αναστάσιο κατά την εμποροπανήγυρη του Σταυρού στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2017.

• Απόφαση 170/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον Δήμο Πόρου», π/υ 300.000€ (με ΦΠΑ).

• Απόφαση 171/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (διάθεση πίστωσης) για την προμήθεια τουριστικού χάρτη του Πόρου.

• Απόφαση 172/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 203/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (απολογισμός έτους 2016).

• Απόφαση 173/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 205/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (2η τριμηνιαία έκθεση π/υ έτους 2017).

• Απόφαση 174/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαχείριση της παγίας προκαταβολής σύμφωνα με το Ν. 4483/2017.

• Απόφαση 175/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαγραφή ποσών λόγω επιπλέον λανθασμένων βεβαιώσεων.

• Απόφαση 176/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διόρθωση-τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 42/2017 και 72/2017 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Απόφαση 177/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Κουτουζή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η τοποθέτηση κουπαστής στην κλίμακα μεταξύ οικίας Σαμπάνη και ξενοδοχείου Μάνεση με δωρεά π. Πανάρετου Ασημακόπουλου.

• Απόφαση 178/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σύναψη παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο «Μελέτη Συνθηκών Λειτουργίας Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου Πόρου», συνολικού π/υ 24.613€ (με ΦΠΑ).

• Απόφαση 179/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν αναβολή του θέματος) ο φάκελος σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι Δήμου Πόρου», π/υ 29.932€ (με ΦΠΑ).

• Απόφαση 180/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσών για λειτουργικά έξοδα Σχολικών Επιτροπών).

• Απόφαση 181/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αντικατάσταση μελών στη Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

• Απόφαση 182/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

• Απόφαση 183/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2018.

• Απόφαση 184/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διόρθωση-τροποποίηση Αποφάσεων Δ.Σ. περί ορισμού μελών Σχολικών Επιτροπών.

• Απόφαση 185/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού 60,51€, λόγω αφαίρεσης υδρομετρητή.

• Απόφαση 186/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διόρθωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2017 Απόφασης Δ.Σ.

• Απόφαση 187/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 6/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ περί συμμετοχής του Δήμου στην Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού “Nostos Expo 2017” και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

• Απόφαση 188/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε. του κ. Robert Demaj.

• Απόφαση 189/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε. του κ. Σοφιανού Κωνσταντίνου.

• Απόφαση 190/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν άλλη πρόταση) η επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 74/2015 Απόφασης περί μη-μεταφοράς των αποθεματικών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

• Απόφαση 191/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για έξοδα διοργάνωσης του 5ου Ναυτικού Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών.

• Απόφαση 192/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η δαπάνη παροχής υπηρεσίας που αφορά τη λειτουργία των καμερών τουριστικής προβολής του Δήμου.

• Απόφαση 193/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 465/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση Π/Υ έτους 2017).

• Απόφαση 194/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση) η μελέτη με τίτλο «Διασκευή του με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ-6470 απορριμματοφόρου οχήματος σε φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό».

• Απόφαση 195/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο αποχαρακτηρισμός του λεωφορείου Νεωρίου ως λεωφορείου της άγονης γραμμής.

• Απόφαση 196/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του του Ναυτικού Ομίλου Πόρου Τροιζηνίας για επιχορήγηση ύψους 1.500€.

• Απόφαση 197/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πόρου «Η Ποριώτισσα» για επιχορήγηση ύψους 1.500€.


Comment Form is loading comments...