Πόρος Νόμος του Κράτους από προχτές ο καθορισμός ορίων αιγιαλού & παραλίας στην Πέρλια ΠΟΡΟΥ.

Νόμος του Κράτους από προχτές ο καθορισμός ορίων αιγιαλού & παραλίας στην Πέρλια ΠΟΡΟΥ.

Posted by porosplus.gr on 2017-10-19 19:23:47


Το Λιμενικό Ταμείο Πόρου, ζητάει με αίτηση του στις 19/04/2012, να καθοριστούν τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση "ΠΕΡΛΙΑ" του Δήμου Πόρου. Μετά από έξι περίπου χρόνια, στις 27/9/2017 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 283 ΤΕΥΧΟΣ 4 .27.9.2017) η απόφαση Αριθμ. 74472/6066 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΠΕΡΛΙΑ" του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Είναι πλέον κατανοητό ότι άμεσα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι κατασκευές που παρανόμως χρόνια τώρα οι ιδιοκτήτες τους λαθροβιούσαν, συμπεριφερόμενοι μάλιστα αναιδώς στα εντεταλμένα προς έλεγχο Λιμενικά Όργανα και σε δημοσιογράφους που επισήμαιναν την ανοχή του Δήμου Πόρου και του Λιμενικού Ταμείου στην ύπαρξη τους.
Μπαίνει λοιπόν σε τάξη ένα σημαντικά τουριστικό μέρος του νησιού, παρά την λυσαλέα αντίδραση κύκλων των τοπικών συμφερόντων του Πόρου.

Το mellon.gr δημοσιεύει ολόκληρη την σελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που περιέχει την απόφαση 74472/6066 της Αποκεντρωμένης που αφορά "τον Καθορισμό των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΠΕΡΛΙΑ" του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής " και αποτελεί πλέον Νόμο του Ελληνικού Κράτους.


download_0 download_1 download_2 download_3 download_4 download_5 download_6

Πηγή: http://www.mellon.gr/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/tabid/68/vw/1/ItemID/21400/Default.aspx


Comment Form is loading comments...