Πόρος Πρόγραμμα "Ο Πόρος μας ενώνει" : Υδρευση, Αποχέτευση & Καθαριότητα

Πρόγραμμα "Ο Πόρος μας ενώνει" : Υδρευση, Αποχέτευση & Καθαριότητα

Posted by porosplus.gr on 2019-05-21 10:21:37


Παρουσίαση του Όγδοου Άξονα του Προγράμματος συνδυασμού

«Ο ΠΟΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ!»


8ος ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

  • Ανασχεδιασμός του συστήματος Καθαριότητας του Πόρου για την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών του Νησιωτικού και Ηπειρωτικού Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Εντατικοποίηση των ενεργειών για την πλήρη και ολοκληρωτική λειτουργία του ΒΙΟΚΑ και απώτερο στόχο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας την παραγωγή αξιοποιήσιμου νερού.
  • Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος Αφαλάτωσης Νερού για γενική χρήση, μακριά από κατοικημένες περιοχές με γνώμονα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου της ποιότητας του νερού (κυρίως των νιτρικών) και συνεχής πληροφόρηση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
  • Συνεχής πλύση των απορριμματοφόρων και όλων των κάδων για να υπάρχει άριστη εικόνα τους και να αποφεύγονται οι άσχημες οσμές.
  • Αντικατάσταση των υδρόμετρων με σύγχρονους έξυπνους μετρητές για την αυτόματη καταγραφή και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών για αποφυγή σπατάλης νερού και υψηλών χρεώσεων.
  • Αναζήτηση νέων πηγών υδροδότησης, νέες γεωτρήσεις σε περιοχές με καθαρό και ασφαλές νερό.
  • Ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την αντικατάσταση δικτύων.


Comment Form is loading comments...