Αθλητισμός ΝΟΠΤ Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 8 Φεβρουαρίου

ΝΟΠΤ Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 8 Φεβρουαρίου

Posted by porosplus.gr on 2015-01-26 17:05:20


Προς τα μέλη του ομίλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως :

1) Επικύρωση πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της 02.02.2014

2) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 01.01.14 μέχρι 31.12.2014

3) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.του έτους 2014

4) Κοινοποίηση εκθέσεως Εξελικτικής Επιτροπής

5) Έγκριση από το σώμα του Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελικτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη .

6) Έγκριση εγγραφής νέων μελών .

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οιουδήποτε αριθμού μελών υπάρχει στον ίδιο τόπο ,την ίδια μέρα και ώρα 12.00 με τα ίδια θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου .

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχουν όλα τα μέλη του ομίλου εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματεύς

Σπυριδάκης Δημ. Παπαηλίας Θεοδ.


Comment Form is loading comments...