Πόρος Νέο ναυάγιο απόφασης του Δημητριάδη

Νέο ναυάγιο απόφασης του Δημητριάδη

Posted by porosplus.gr on 2017-09-14 20:37:20


Ακόμα μία απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη και των συμβούλων του απορίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση.

Τόσο η απόφαση κατ' ουσία όσο και το τυπικό μέρος αυτής, είναι σκανδαλώδες.

Προσπαθώντας να ευνοήσει μία από της υποστηρίκτριες του προεκλογικά (ενάντια σε άλλον επιχειρηματία), εκτός από την παραχώρηση χώρου 4πλάσιου χώρου από το κατάστημα, προσπάθησε να του επιτρέψει να βάλει και στέγαστρο, σε δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο.

Διαμαρτυρήθηκαν όλα τα διπλανά καταστήματα (ακόμα και ο ΕΕΣΠ), αφού το στέγαστρο θα έκρυβε τα πάντα, ενώ πουθενά αλλού δεν έχει δοθεί τέτοια άδεια για στέγαστρο, κάτι που επισήμανε και η αποκεντρωμένη διοίκηση.

Και ενώ δεν υπάρχει σχέδιο για όλα τα μαγαζιά αλλά μόνο για την εκλεκτή του Δημάρχου, τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα :

1) οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δεν γνωμοδότησαν ποτέ θετικά
2) οι όμορες ιδιοκτησίες δεν ερωτήθηκαν (κάτι που ο ίδιος ο Δημητριάδης έβαλε ως απαίτηση στον κανονισμό παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων)
3) το συμβούλιο αρχιτεκτονικής γνωμοδότησε αρνητικά
4) το κατάστημα της εκλεκτής του δημάρχου ψευδώς αναγράφτηκε στην απόφαση του δήμου ως "υγειονομικού ενδιαφέροντος" ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά εμπορικό.

Νέα ήθη από τον κ. Δημητριάδη και τον υπεύθυνο για τα πρακτικά των αποφάσεων, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκιών


Comment Form is loading comments...