Ελλάδα Εκδόθηκε η ΚΥΑ περί χρηματοδότησης των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εκδόθηκε η ΚΥΑ περί χρηματοδότησης των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Posted by porosplus.gr on 2017-09-14 20:41:46


Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης δήμων και συνδέσμων δήμων με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως ισχύει.

Στη ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι χρηματοδότησης καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

ΚΥΑ (Αρ. 1915/90550/29.08.2017 στο ΦΕΚ (3114/08.09.2017 τεύχος Β’)

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, στο εξής φορείς, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως ισχύει.

Για να δείτε τα υπόλοιπα άρθρα πατήστε εδώ


Comment Form is loading comments...