Πολιτισμός ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Posted by porosplus.gr on 2017-01-18 10:38:52


Μας εστάλη το ακόλουθο έγγραφο από το Λιμεναρχείο Πόρου αναφορικά με την καταγραφή ελληνικών ξύλινων σκαφών με πολιτιστική αξίαComment Form is loading comments...