Πόρος Γιατί κατηγορείστε κύριοι Αλιφέρη, Δημητριάδη και Γρίβα ;

Γιατί κατηγορείστε κύριοι Αλιφέρη, Δημητριάδη και Γρίβα ;

Posted by porosplus.gr on 2018-08-24 14:18:00


Γιατί κατηγορείστε κύριοι Αλιφέρη, Α. Δημητριάδη και Δ. Γρίβα ;

Διαβάσαμε στην Διαύγεια την απόφαση της 17ης Αυγούστου 2018, ότι το (μεγάλο) ποσό των 2,000€ θα δοθεί σε δικηγόρο για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος , προς τον Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης.

Σύμφωνα με την απόφαση ελέγχονται πειθαρχικά αλλά και ποινικά (!) ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου κ. Αλιφέρης, αλλά και τα μέλη Αλέξανδρος Δημητριάδης και Δημήτρης Γρίβας.

Παρότι η κλήση από τον Επιθεωρητή κ. Σουλιωτη έχει φτάσει από 26 Ιουλίου και είχε δώσει 2 μήνες περιθώριο να απολογηθούν, όχι μόνο η διάθεση της πίστωσης έγινε 10 μέρες πριν την λήξη της διορίας, αλλά και η ενημέρωση του κ Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος μπόρεσε και έλαβε όλα τα σχετικά έγγραφα ύστερα από έντονες πιέσεις.

Αυτό που δεν έχουμε μάθει όμως είναι γιατί ελέγχονται, και πόσο σημαντικές είναι η κατηγορίες, αφού το ποσό των 2,000€ θεωρείτε πολύ μεγάλο για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος …

Την σχετικη απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ


Comment Form is loading comments...