Πόρος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΕΒ/ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΕΒ/ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ

Posted by porosplus.gr on 2017-10-31 18:44:07


Το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΕΒ/ΛΕΜ γνωστοποιεί στα μέλη του, ότι όσοι έχουν κτήματα που δεν ποτίζονται, να μεριμνήσουν για την καταβολή της ετήσιας τακτικής εισφοράς παγίων τελών που με βάση το ισχύον καταστατικό οφείλουν.

Η ετήσια παγία εισφορά τελών προκύπτει από τον αριθμό των δηλωμένων στον ΤΟΕΒ δένδρων επί το ανά δένδρο καθορισμένο αντίτιμο 0,20 ευρώ.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς χωρίς τραπεζική προμήθεια, στο λογαριασμό ΤΟΕΒ:

IBAN GR 5701 7135 3000 6353 1384 51731


Πληροφορίες για το ακριβές οφειλόμενο ποσό στο τηλέφωνο του προέδρου Τάσου Γερασίμου 6974 711541.


Comment Form is loading comments...