Πόρος Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΠ, Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΠ, Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Posted by porosplus.gr on 2019-04-09 23:56:45


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπ. αρ. 1/2019
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 14/1/2019 ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00’, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Συγγρού προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατά την έναρξη της Γ.Σ θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ» και τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει στους επαγγελματίες των νησιών για ουσιαστική επιδότηση του ακτοπλοϊκού κόστους μεταφοράς αγαθών και προσώπων.

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
 2. Απολογισμόςτης οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου το 2018. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 3. Πρόγραμμα Δράσης & Προϋπολογισμός του 2019.
 4. Συζήτηση για ενίσχυση της Ισονομίας και Ισότιμης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων του Πόρου.
 5. Συζήτηση για Άδειες Μουσικών Οργάνων, Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής (Πνευματικά-Συγγενικά Δικαιώματα).
 6. Συζήτηση για Έκτακτη οικονομική εισφορά των μελών για ενίσχυση της διοργάνωσης του POROSEA, έπειτα από σχετικό αίτημα της διοργανώτριας εταιρείας why not.
 7. Ημερομηνία Τακτικών Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και ελεγκτικής επιτροπής.
 8. Παρεμβάσεις – προτάσεις μελών

  1. Ο Πρόεδρος
   Δημήτρης Α. Συξέρης


Comment Form is loading comments...