Πόρος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Posted by porosplus.gr on 2018-01-29 16:41:48


Επισυνάπτεται δελτίο τύπου σχετικά με την έναρξη διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου Πόρου.Δελτίο Τύπου Πόρος, 29.1.2018

Έναρξη διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου Πόρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Απόφασή του, αποφάσισε την έναρξη διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου μας (ΑΔΑ: 97ΝΘΩΞΝ-ΣΝΙ). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες να υποβάλουν μέχρι τις 28.2.2018 τις προτάσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου μας ή με e-mail στο dimarhos@poros.gr. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και σε ειδική συνεδρίασή του θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο Πολιούχος του Δήμου μας. (Σημειώνεται ότι προτάσεις Σωματείων θα γίνουν δεκτές στη διαβούλευση μόνον αν συνοδεύονται από νομίμως ληφθείσα σχετική Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου τους).


Comment Form is loading comments...