Κόσμος Σ.Σπυρίδων Η νομοθεσία της ΕΕ χρήζει εκσυγχρονισμό

Σ.Σπυρίδων Η νομοθεσία της ΕΕ χρήζει εκσυγχρονισμό

Posted by porosplus.gr on 2015-10-20 21:01:13


Γενικός εισηγητής ήταν ο κος Σπυρίδων (EPP/CoR)στην τελευταία ολομέλεια της επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ.

Η εισήγηση αφορούσε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές που έθεσε ως προτεραιότητα ο πρόεδρος της Commission κος Γιούνκερ, αμέσως μετά από την έναρξη της νέας 5ετούς περιόδου. Η πολιτική αυτή αναδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης της υπάρχουσας νομοθεσίας και την δημιουργία νέας, ώστε οι κανόνες για τους πολίτες και τις δραστηριότητες τους να είναι σύγχρονοι, αποτελεσματικοί, διαφανείς, που συστηματικά θα επικαιροποιούνται και θα αξιολογούνται, σε σχέση με το αντίκτυπο που θα έχουν στην οικονομία την διευκόλυνση των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η νέα αυτή πολιτική “better regulations for better results” , που την ευθύνη παρακολούθησής της θα έχει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Commission κ. Timermans, θα δίνει την δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Lighten the load, Have your Say” να μεταφέρεται στους διαμορφωτές της νομοθεσίας, όχι μόνο η θέση των εκπροσώπων των θεσμών της ΕΕ αλλά και οι απόψεις των πολιτών της.

«Ο τρόπος που νομοθετούμε, καθώς και το πόσο η ίδια η νομοθεσία είναι σύγχρονη, επαρκής, αξιόπιστη και αποτελεσματική, αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος» δήλωσε ο κος Σπυρίδων κατά την εισαγωγική του ομιλία.

«Οι Βρυξέλλες οφείλουν να έλθουν κοντά στους πολίτες, να δώσουν την δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων ώστε να εδραιώσουν την Δημοκρατική νομιμοποίησή της στην συνείδηση όλων των πολιτών της νέας μεγάλης μας οικογένειας» συμπλήρωσε.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CIVEX, 14/10/2015


Comment Form is loading comments...