Περιβάλλον Απάντηση Δημάρχου Πόρου

Απάντηση Δημάρχου Πόρου

Posted by porosplus.gr on 2015-01-11 19:55:12


Δημοσιεύουμε την απάντηση του Δημάρχου Πόρου σε ανάρτησή μας:

Σε απάντηση της σημερινής ανάρτησής σας αναφορικά με την καύση κλαριών που πραγματοποιείται στον Αγ. Στέφανο και αφού σάς θυμίσουμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται ακόμα σε κηρυγμένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014, σάς ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η καύση κλαριών που έλαβε χώρα σήμερα είχε ανακοινωθεί από το Δήμο και έγινε με όλες τις νόμιμες προδιαγραφές (σε αντίθεση με άλλες χρονιές).

2. Προ της καύσης είχε προηγηθεί Απόφαση Δημάρχου (σε αντίθεση με άλλες χρονιές), με την οποία ο χώρος του αμαξοστασίου του Αγ. Στεφάνου ορίσθηκε ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και ως χώρος συγκέντρωσης και καύσης ξύλων που παρασύρθηκαν από την κακοκαιρία της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου του 2014 .

3. Προ της έναρξής της καύσης είχε ενημερωθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Α.Τ. Πόρου.

4. Κατά τη διάρκεια της καύσης βρισκόταν στο χώρο το υδροφόρο όχημα του Δήμου, υπάλληλοι του Δήμου και συνεχώς αιρετοί εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, οι οποίοι επέβλεπαν την έκταση της καύσης, το μέγεθος της φωτιάς και γενικά συντόνιζαν όλη τη διαδικασία.

5. Η καύση (σε αντίθεση με άλλες χρονιές) αφορά μόνο κλαριά και ξύλα και είναι απολύτως ανακριβής η αναφορά σας ότι πραγματοποιήθηκε «καύση σκουπιδιών… και ό,τι διαθέσιμο προς καύση υπήρχε στην περιοχή». Επειδή μάλιστα η φράση αυτή αποδίδει ψευδώς στη δημοτική αρχή την τέλεση ποινικού αδικήματος, παρακαλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την ορθότητα του ρεπορτάζ σας, καθώς η αναφορά αυτή (και όχι η ψευδώς αποδιδόμενη στην δημοτική αρχή πράξη) στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα.

6. Προ της καύσης (σε αντίθεση με άλλες χρονιές) είχαν διενεργηθεί εργασίες διαλογής και διαχώρισης των διάφορων υλικών που έχουν εναποτεθεί προσωρινά στο χώρο, ώστε τα σκουπίδια και απορρίμματα να συγκεντρωθούν στη μία άκρη του χώρου και τα κλαριά στην ακριβώς αντίθετη.

7. Η νέα δημοτική αρχή, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, έχει αναθέσει τη μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων και μπαζών σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης εκτός Πόρου, επιλέγοντας να διαθέσει για το σκοπό αυτό σημαντικό μέρος των περιορισμένων οικονομικών της πόρων, παρά να ακολουθήσει τη διαχρονική πεπατημένη της καύσης των υλικών αυτών και της σιωπηρής προτροπής των δημοτών να τα εναποθέτουν σε δάση και ρέματα.

8. Προκειμένου να περιορισθεί η όχληση από την καύση: α) η δημοτική αρχή περίμενε αρκετές μέρες, ώστε να συμπέσει ο αέρας να είναι βολικός και να μην λειτουργούν τα σχολεία, β) η καύση γίνεται τμηματικά με μικρή ποσότητα κλαριών, ώστε ο καπνός να είναι λίγος, παρότι η πρακτική αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο και εργατοώρες και γ) όταν ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση η καύση σταμάτησε προσωρινά για επόμενη βολική μέρα.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι προ της 9ης Δεκεμβρίου η δημοτική αρχή είχε δρομολογήσει διαδικασίες μεταφοράς των κλαριών για καύση σε άλλο χώρο, αλλά ο σχεδιασμός αυτός διαφοροποιήθηκε υποχρεωτικά λόγω της έκτακτης ανάγκης για άμεση διαχείριση των χιλιάδων κυβικών υλικών που συγκεντρώθηκαν στο χώρο, λόγω της άμεσης και αποτελεσματικής περαίωσης των εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, πλημμυρισμένων οικιών, οδών κτλ.

Επομένως, η «καταγγελλόμενη» από το μέσο σας διαδικασία είναι αφενός απολύτως αναγκαία και αφετέρου υποδειγματική ως προς την τέλεσή της. Η δημοτική αρχή, δε, είναι ιδιαίτερα περήφανη από τον βαθμό τήρησης και σεβασμού περιβαλλοντικών κανόνων που για πρώτη φορά αρχίζουν να εφαρμόζονται στο Δήμο Πόρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η απάντηση στο ερώτημα που θέτετε «αν έχει αλλάξει κάτι από το 2012» είναι μάλλον περιττή. Τέλος, στο δεύτερο ερώτημά σας («φέτος από ποιον σε ποιον θα γίνει καταγγελία»), η απάντηση –την οποία προφανώς γνωρίζετε - είναι ότι φέτος η καταγγελία έγινε από το μέλος της αντιπολίτευσης κ. Δημήτρη Γρίβα.

Από το Γραφείο Δημάρχου


Comment Form is loading comments...