Πόρος Απαγορευση Κατανάλωσης Νερού στον Πόρο.

Απαγορευση Κατανάλωσης Νερού στον Πόρο.

Posted by porosplus.gr on 2017-08-11 18:35:06


Επείγον !

Μην καταναλώνετε νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Πόρου !!!


Το νερό είναι ακατάλληλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας νήσων :

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11-08- 2017
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ»

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της χημικής εξέτασης των 2 δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελήφθησαν από το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων σε 2 σημεία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου στις 03-08-2017, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς την υποχρεωτική παράμετρο των «ΝΙΤΡΙΚΩΝ» , όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι, μέρος Β της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 892/τ.β./11-07- 2001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/21-07- 2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./2007).
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ήτοι πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής, παραγωγή πάγου ή άλλες οικιακές χρήσεις, το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και λοιπές χρήσεις νερού κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τραγική ειρωνεία (το λιγότερο), ότι μία ώρα πριν την ανακοίνωση της απαγόρευσης κατανάλωσης νερού από την Αντιπεριφέρεια, ο Δήμαρχος Πόρου στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, είχε αναρτήσει μόνο τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερού (ενώ όλοι ξέρουν ότι το πρόβλημα είναι στις χημικές (νιτρικα), σε αντίθεση με πέρσι που είχε ανακοινώσει και τις δύο, και έγραφε «Όλοι οι δείκτες βρίσκονται, όπως και τις προηγούμενες φορές, εντός των επιτρεπόμενων ορίων.» βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την δημόσια υγεία !


Comment Form is loading comments...