Πόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΟΥ ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΟΥ ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ

Posted by porosplus.gr on 2017-07-31 16:13:15


Μας εστάλη από το ΔΛΤ και σας επισυνάπτουμε την περίληψη της ανακοίνωσης που αφορά πρόσληψη δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου
Comment Form is loading comments...